AdBlue® ve vašem okolí

Prohlášení o ochraně soukromí společnosti GreenChem Holding B.V. a jejích dceřiných společností, dále označovaných jako společnost GreenChem

Datum vydání: Duben 2018

Děkujeme za Váš zájem o naši společnost, naše výrobky anebo služby. Náš kontakt s klienty a zájemci je předmětem důvěry a v tomto ohledu jsme zavázáni používat Vaše údaje s velkou péčí a ochranou před zneužitím.

Společnost GreenChem bere ochranu Vašich osobních údajů a soukromí velice vážně a věnuje jí nejvyšší pozornost. Díky tomu se můžete cítit bezpečně a s důvěrou navštěvovat naši webovou stránku a sdílet s námi svoje (osobní) údaje. Z toho důvodu jednáme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a jinými místními zákony na ochranu osobních údajů a zajištění jejich bezpečnosti.

Tento dokument byl vypracován, aby Vám poskytl informace o tom, jak dodržujeme pravidla ochrany údajů, jaký typ informací shromažďujeme, když si prohlížíte naše webové stránky, jak jsou tyto informace využívány a jaké (osobní) údaje zpracováváme a uchováváme.

 

Účely pro subjekty údajů

Můžete si být jisti, že společnost GreenChem:

 • pouze zpracovává (osobní) údaje v souladu s platnými zákony a nařízeními,
 • zpracovává (osobní) údaje bezpečně a s péčí,
 • respektuje zákonná práva.

 

Zpracování (osobních) údajů

V případě, že společnosti GreenChem e-mailem, poštou, telefonicky nebo v průběhu rozhovoru nebo korespondence s našimi zástupci dobrovolně poskytnete informace, mohou být zpracovávány následující (osobní) údaje:

 • název společnosti,
 • jméno kontaktní osoby,
 • Adresa,
 • dodací adresa,
 • e-mailová adresa,
 • e-mailová adresa kontaktní osoby,
 • telefonní číslo,
 • telefonní číslo kontaktní osoby,
 • číslo DIČ,
 • bankovní údaje (číslo bankovního účtu, SWIFT adresa, IBAN). Společnost GreenChem zpracovává bankovní údaje pouze v případě dobropisu nebo u zákazníků s automatickou bezhotovostní úhradou.

Společnost GreenChem bude tyto (osobní) údaje uchovávat na zabezpečených serverech. Část Vašich (osobních) údajů může být předána třetím stranám, například dopravcům, v rámci zajištění dodávky výrobků. Společnost GreenChem bude předávat údaje výhradně stranám, které zavedly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření.

 

Společnost GreenChem bude zpracovávat osobní údaje, pouze pokud bude uplatnitelný jeden z následujících právních základů:

 1. Souhlas: fyzická osoba udělila jasný souhlas (povolení), abyste zpracovávali její osobní údaje pro konkrétní důvod.
 2. Smlouva: zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, nebo pro učinění konkrétních kroků před uzavřením smlouvy.
 3. Zákonná povinnost: zpracování je nezbytné, abyste dodrželi zákon (smluvní povinnosti nejsou zahrnuty).
 4. Legitimní zájmy: zpracování je nezbytné pro Vaše legitimní zájmy nebo pro legitimní zájmy třetí strany.

 

Společnost GreenChem bude Vaše (osobní) údaje používat výhradně za následujících okolností a nebude je využívat v žádných jiných situacích bez Vašeho předchozího písemného souhlasu.

 • plnění smlouvy (smluv), která s Vámi byla uzavřena (právní základ: smlouva),
 • administrace a interní řízení (osobních) údajů (právní základ: smlouva),
 • kontaktování Vaší osoby nebo reakce na Vaše žádosti (právní základ: smlouva),
 • dodržení zákonných povinností, včetně zúčtování celních poplatků a daní nebo bezpečnostních kontrol (právní základ: zákonná povinnost),
 • odesílání digitálních newsletterů a informací o výrobcích/službách (právní základ: souhlas),

V případě zasílání newsletteru budeme vždy srozumitelně uvádět, jak můžete jeho odběr zrušit.

 • zlepšování webových stránek a našich služeb (právní základ: legitimní zájem),
 • řešení sporů a provádění účetní kontroly (právní základ: zákonná povinnost).

 

Zabezpečení

Společnost GreenChem zavádí technická a organizační bezpečnostní opatření pro ochranu informací, které jste zpřístupnili, před neúmyslnou či záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Společnost GreenChem nakládá s (osobními) údaji s péčí a zajišťuje odpovídající úroveň zabezpečení.

 

Shromažďování údajů při vaši návštěvě webových stránek společnosti GreenChem

Zásadou je, že webové stránky společnosti GreenChem můžete navštívit, aniž byste nás informovali o tom, kdo jste. Využíváme sledovací počítačový program, abychom stanovili, kolik uživatelů navštěvuje naše webové stránky a jak často je navštěvují. Tento počítačový program nepoužíváme za účelem shromažďování Vašich individuálních osobních údajů ani Vašich IP adres. Tyto údaje budou používány výhradně anonymně a souhrnně pro statistické účely a pro účely vývoje webových stránek. Shromažďované informace zahrnují:

–           jméno Vašeho poskytovatele internetových služeb,

–           webovou stránku, z níž jste nás navštívili,

–           stránky, které u nás navštívíte.

Vaše (osobní) údaje jsou shromažďovány výhradně prostřednictvím webových stránek, kdy nám je poskytnete v rámci registrace nebo při vyplňování formulářů.

 

Soubory cookie

Na webových stránkách společnosti GreenChem využíváme soubory cookie, pouze pokud jsou požadovány pro účely aplikace nebo služby, kterou poskytujeme. Například se jedná soubory cookie, které jsou důležité pro hladké fungování specifických služeb webových stránek. Tyto informace jsou analyzovány v anonymní formě. Jsou používány výhradně za účelem zlepšování atraktivity, obsahu a fungování našich webových stránek.

Uchovávání údajů a uplatňování Vašich práv

(Osobní) údaje uchováváme, dokud nás nepožádáte, abychom je odstranili. Máte právo na přístup ke všem osobním údajům, které jste nám poskytli. Navíc máte právo odvolat svůj dříve udělený souhlas nebo požádat o opravu, úpravu, omezení nebo přenositelnost Vašich osobních údajů. Dále máte právo požádat o informace ohledně zpracování Vašich údajů. V určitých případech může být Vaše žádost odmítnuta na základě zákonné výjimky, například pokud by poskytnutí informací odhalilo osobní údaje o jiné osobě.

 

Prohlášení souhlasu uživatele

Při používání webových stránek společnosti GreenChem, kdy nám dobrovolně poskytujete své údaje, souhlasíte, že můžeme tyto údaje zpracovávat, uchovávat a používat v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

 

Jiné webové stránky

Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Společnost GreenChem není odpovědná za zásady ochrany soukromí nebo postupy třetích stran.

 

Aktualizace tohoto prohlášení

Jestliže naše prohlášení o ochraně soukromí upravíme, vyvěsíme aktualizované prohlášení na této stránce spolu s datem poslední revize. Provedeme-li v našem prohlášení významné změny, můžeme Vás také informovat jinými prostředky, kupříkladu zasláním e-mailu nebo vyvěšením oznámení na naší webové stránce před tím, než příslušná změna vstoupí v platnost.

 

Kontaktujte nás

Ceníme si Vaší zpětné vazby. Máte-li dotazy nebo stížnosti ohledně našeho prohlášení o ochraně soukromí, shromažďování a používání Vašich údajů, kontaktujte nás laskavě e-mailem na adrese marketing@greenchem-adblue.com.

 

Vaše dotazy zodpovíme co nejdříve, maximálně ve lhůtě jednoho měsíce. Nebudeme-li schopni tuto lhůtu dodržet, budeme Vás o tom informovat před jejím vypršením. V každém případě máte právo předložit stížnost místnímu úřadu na ochranu údajů.

 

Identifikace

Společnost GreenChem může u všech dotazů, které nám zašlete, požádat o další potvrzení Vaší identity. Činíme tak, abychom zamezili možnosti poskytnutí osobních údajů nesprávnému subjektu.