AdBlue near you
Disclaimer
Disclaimer message
Disclaimer message

Cenový index AdBlue® je založen na dvou dílčích indexech:
A. Ze 40 % je založen na cenovém ukazateli: Prilovaná močovina volně ložená, FOB – Baltské moře. Tento index se počítá na základě měsíční zprávy CRU: Prilovaná močovina volně ložená, FOB – Baltské moře.
B. Ze 60 % je založen na indexu spotřebitelských cen Eurostatu. Tento index se počítá na základě údajů zveřejňovaných na webových stránkách Eurostatu, s použitím údajů pro výpočet indexu za měsíc, který předchází měsíci jeho zveřejnění.
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp000  HICP (Harmonizované indexy spotřebitelských cen) – Všechny položky – Index (2015 = 100) / Eurozóna (19 zemí).

Směnný kurz EUR – USD viz webová stránka ECBhttps://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html. Níže najdete podrobný popis s příkladem toho, jak se index počítá.

Na této stránce je zveřejňován měsíční vývoj indexu.

Podrobný popis s příkladem, jak se cenový index AdBlue® počítá:

  1. Prilovaná močovina volně ložená, FOB – Baltské moře (metrická tuna)

CRU každý týden zveřejňuje cenovou nabídku na prilovanou močovinu volně loženou, FOB – Baltské moře. Měsíční index se počítá následovně: ze zprávy CRU vezměte průměrnou cenu za měsíc v USD, s použitím průměrného měsíčního směnného kurzu zveřejňovaného ECB ji převeďte na EUR a z této cenové nabídky vypočítejte měsíční index.

Na konci prvního týdne v měsíci se vypočítává změna indexu: tato změna indexu se rovná rozdílu posledního známého měsíčního indexu a indexu předchozího vyděleného indexem předchozím.

Jako příklad provedeme výpočet změny cenového indexu močoviny k 1. lednu 2016:
Prilovaná močovina volně ložená, FOB Baltské moře, prosinec 2015: 226,16
Prilovaná močovina volně ložená, FOB Baltské moře, listopad 2015: 239,60
Změna indexu močoviny k lednu 2016: (226,16 – 239,60) / 239,60 = –5,61 %

Ad B. Eurostat Index spotřebitelských cen

Na adrese http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp000, naleznete indexaci v oblasti eurozóny (19 zemí).

Na konci prvního týdne v měsíci se vypočítává změna indexu: Tato změna indexu se rovná rozdílu posledního známého měsíčního indexu a indexu předchozího vyděleného indexem předchozím.

Jako příklad spočítáme variaci indexu spotřebitelských cen k 1. lednu 2016:
Spotřebitelská cena HICP – Všechny položky – Index (2015 = 100) prosinec 2015: 100,19
Spotřebitelská cena HICP – Všechny položky – Index (2015 = 100) listopad 2015: 100,34
Změna cenového indexu k lednu 2016: (100,19 – 100,34) / 100,34 = –0,15 %

Aktualizace cen k 1. lednu 2016:
40 % ze změny indexu močoviny: = 40 % z –5,61 % = –2,24 %
60 % ze změny indexu spotřebitelských cen: = 60 % z –0,15 % = –0,09 %

Pokles ceny k 1. lednu 2016 = 2,33 %