AdBlue near you

Skutečně více, co to je AdBlue®?

Nejprve si vysvětleme, co AdBlue® ve skutečnosti je… AdBlue® je kapalný čirý roztok sestávající z demineralizované vody a automobilové močoviny (32,5 %). AdBlue® se vstřikuje do výfukových plynů dieselového motoru, aby v kombinaci s technologií SCR (selektivní katalyzátorová redukce) došlo ke snížení emisí oxidů dusíku (NOx). V horku výfukových plynů se AdBlue přeměňuje na amoniak … Continued