AdBlue near you

Vypotřebování AdBlue

Upozornění: vyjedete-li bez AdBlue, vystavujete se pokutě, sankcím nebo hrozí, že výkon motoru bude omezený. V některých případech může dojít k tomu, že z důvodu absence AdBlue nenastartujete motor. Buďte chytří a mějte k dispozici nouzovou zásobu.

Pokud mi AdBlue dojde, jedu nezákonně?

AdBlue snižuje množství škodlivých emisí produkovaných motorem vašeho vozidla. Emisní legislativa povoluje pouze velmi nízký obsah NOx ve výfukových plynech. Pokud při provozu vozidla bez použití AdBlue tento limit překročíte, může se jednat o nezákonné provozování vozidla.

Poznámka: legislativa vám nedovoluje nastartovat motor vozidla bez zásoby AdBlue.

Může při vypotřebování AdBlue dojít k poškození motoru?

Ne, při vypotřebování AdBlue nedojde k poškození motoru. Můžete pokračovat v jízdě k nejbližšímu prodejnímu místu AdBlue, nebo při další zastávce použít svoji nouzovou zásobu. Než však AdBlue doplníte, může dojít k ovlivnění výkonu motoru vašeho vozidla.

Pokud AdBlue vypotřebuji, dojde k vypnutí motoru?

Ne, k vypnutí motoru nedojde. U některých motorů ovšem po spotřebování zásoby AdBlue dochází k automatickému omezení výkonu motoru.

Pokud je motor vašeho vozidla vybaven technologií SCR, dojde ke ztrátě výkonu motoru vozidla a snížení emisí ve výfukových plynech dle právních norem. K obnovení výkonu dojde po opětovném doplnění hladiny AdBlue.

Poznámka: v případě, že zásoba AdBlue dojde, některé motory nebude možné nastartovat. Ujistěte se, že ve vozidle je nouzová zásoba AdBlue, nebo bez vypnutí motoru pokračujte k nejbližšímu prodejnímu místu.