AdBlue near you

Skladování a doplňování vlastního AdBlue

Optimální podmínky skladování AdBlue

AdBlue musí být skladováno mimo dosah přímého slunečního světla při teplotě v rozmezí -6 °C a 25 °C, a to v čistých a těsných nádobách nebo plnicím systému.

Požadavky pro skladování

Životní prostředí:
Seznamte se s místní legislativou a jejími požadavky na ochranu životního prostředí. V některých zemích je vyžadováno použití ohraničené skladovací nádrže AdBlue nebo ochranné nádoby proti rozlití, umístěné pod IBC nebo sudy. Další informace o požadavcích pro skladování získáte na příslušných místních úřadech.

Vhodné nádoby:
AdBlue lze skladovat pouze v nádobách z vysokohustotního polyetylenu, polypropylenu nebo z nerezové oceli.

Materiály vhodné pro potrubí, izolaci a těsnění:
• Polyizobutylen (syntetický kaučuk), bez přísad – (pro těsnění a hadice)
• PFA, PVDF a PTFE (teflon) bez přísad (pro povrchovou úpravu chemických zařízení/opěrných kroužků, těsnění)
• Kopolymery (P)VDF a HFP (viton), bez přísad – (pro izolaci elektrických vodičů a těsnění/o kroužků)

Nepoužívejte korozivní materiály jako měď, nikl, zinek, uhlíková ocel nebo hliník. Celý seznam si můžete projít v rámci doporučení normy ISO 22241.