AdBlue near you

Jak se má přípravek AdBlue® skladovat a jak s ním zacházet?

Obecné pokyny pro odběr vzorků přípravku AdBlue®

 1. Ujistěte se, že je vzorkovací místo čisté. Pokud je znečištěné, opláchněte je demineralizovanou vodou.
 2. Vzorky musí být odebírány a uchovávány v čistých nádobách bez zápachu vyrobených z materiálu HDPE nebo vhodných materiálů, jako je HDPP. Pro přípravek AdBlue® nelze z důvodu rizika kontaminace kovem používat kovové nádoby. Před analýzou musí být vzorky chráněny před kontaminací. Zařízení použitá k odběru vzorků musí být čistá a vhodná.
 3. Všechny vzorky musí být reprezentativní pro celou šarži a musí být následujícím způsobem označeny:
  a) Název produktu
  b) Název zákazníka
  c) Číslo šarže kontejneru IBC / kanystru
  d) Datum a čas odběru vzorku
  e) Adresa místa odběru vzorku
  f) Jméno osoby, která odebrala vzorek
 1. Vezměte si čistou plastovou lahev o objemu 1 litr (ideálně) nebo minimálně 0,5 litru.
 2. Tuto plastovou lahev umístěte pod místo odběru vzorků a pomalu otevřete „ventil“. Lahev naplňte do poloviny a ventil zavřete.
 3. Lahev uzavřete a opatrně protřepejte.
 4. Otevřete lahev a veškerý přípravek AdBlue® vylijte (do odpadní lahve).
 5. Krok 4 opakujte, ale nyní pouze naplňte plastovou lahev na 90–95 % maximálního objemu. Zajistěte, aby do lahve z místa odběru vzorku nebo ventilu nevnikly žádné nerozpustné/kontaminující částice.
 6. Zavřete ventil a ujistěte se, že je plastová lahev pevně uzavřena.
 7. Lahev vložte do igelitového sáčku a opatrně jej uzavřete, abyste zabránili možné kontaminaci. Označte lahev se vzorkem i igelitový sáček podle kroku 3.
 8. Před analýzou musí být tyto vzorky skladovány za správných podmínek (teplota <25 °C a mimo přímé sluneční záření).