AdBlue near you

Poznám kvalitu přípravku AdBlue® podle zápachu?

Čistý a čerstvý roztok močoviny je čirá kapalina bez zápachu. Často se však stává, že se po určité době skladování v přípravku AdBlue® spustí proces rozkladu močoviny, během něhož se uvolňuje amoniak. I velmi malé množství amoniaku způsobí jasně rozpoznatelný zápach. Rozklad močoviny sice v zásadě znamená, že objem účinné látky v prostředku AdBlue® klesá, ale tento pokles je ve většině případů tak malý, že mu není nutné věnovat pozornost.

Ke znatelnému poklesu účinné látky před koncem doby použitelnosti, tj. před uplynutím jednoho roku od výroby, může vést pouze rozsáhlejší rozklad močoviny, způsobený například nesprávným skladováním na přímém slunečním světle.

Ve specifikaci produktu uvádí norma ISO 22241 interval, ve kterém se může obsah účinné látky pohybovat, konkrétně 31,8–33,2 % močoviny. Tento interval je nutné dodržovat nejen při dodávce čerstvého přípravku AdBlue®, ale také po celou dobu trvanlivosti, tj. 1 rok od výroby. Pokud tedy obsah účinné látky během skladování klesne například z 32,3 % na 31,9 %, přípravek AdBlue® ® stále odpovídá specifikaci. Z výše uvedeného vyplývá, že mírný zápach čpavku obvykle není na závadu, ale rozhodně není nezbytný. Čím čerstvější produkt získáte, tím méně je pravděpodobné, že jej budete cítit hned od začátku.