AdBlue near you

Pokud AdBlue vypotřebuji, dojde k vypnutí motoru?

Ne, k vypnutí motoru nedojde. U některých motorů ovšem po spotřebování zásoby AdBlue dochází k automatickému omezení výkonu motoru.

Pokud je motor vašeho vozidla vybaven technologií SCR, dojde ke ztrátě výkonu motoru vozidla a snížení emisí ve výfukových plynech dle právních norem. K obnovení výkonu dojde po opětovném doplnění hladiny AdBlue.

Poznámka: v případě, že zásoba AdBlue dojde, některé motory nebude možné nastartovat. Ujistěte se, že ve vozidle je nouzová zásoba AdBlue, nebo bez vypnutí motoru pokračujte k nejbližšímu prodejnímu místu.