AdBlue® ve vašem okolí

Co je to AdBlue a za jakým účelem ho používáme?

AdBlue je vysoce čistá bezbarvá kapalina. Obsahuje demineralizovanou vodu a močovinu (32,5 %). AdBlue je používáno u vznětových motorů a mimo území Evropy je známé také pod názvy DEF, ARLA 32 nebo AUS 32.

Hlavní aktivní složkou AdBlue je čpavek. Ten je tvořen chemicky při hydrolýze automobilové močoviny, která je základní surovinou AdBlue. Močovina se také využívá při výrobě hnojiv a v mnoha dalších aplikacích.

AdBlue se u vznětových motorů používá spolu s technologií SCR. Tato technologie (Selective Catalytic Reduction – selektivní katalytická redukce) snižuje obsah škodlivých emisí (NOx).

AdBlue je vstřikováno do katalyzátoru systému SCR, kde vyvolává chemickou reakci se čpavkem. Při této chemické reakci se toxické oxidy dusíku (NOx) přeměňují na dusík (N2) a vodní páru (H2O).

Vodní pára a dusík jsou přirozeně se vyskytující plyny, které nejsou pro životní prostředí škodlivé.