AdBlue near you

Je se správně odebírá vzorek přípravku AdBlue®?

Obecné pokyny pro odběr vzorků přípravku AdBlue®

 1. Ujistěte se, že je vzorkovací místo čisté. Pokud je znečištěné, opláchněte je demineralizovanou vodou.
 2. Vzorky musí být odebírány a uchovávány v čistých nádobách bez zápachu vyrobených z materiálu HDPE nebo vhodných materiálů, jako je HDPP. Pro přípravek AdBlue® nelze z důvodu rizika kontaminace kovem používat kovové nádoby. Před analýzou musí být vzorky chráněny před kontaminací. Zařízení použitá k odběru vzorků musí být čistá a vhodná.
 3. Všechny vzorky musí být reprezentativní pro celou šarži a musí být následujícím způsobem označeny:
  • Název produktu
  • Název zákazníka
  • Číslo šarže kontejneru IBC / kanystru
  • Datum a čas odběru vzorku
  • Adresa místa odběru vzorku
  • Jméno osoby, která odebrala vzorek
 4. Vezměte si čistou plastovou lahev o objemu 1 litr (ideálně) nebo minimálně 0,5 litru.
 5. Tuto plastovou lahev umístěte pod místo odběru vzorků a pomalu otevřete „ventil“. Lahev naplňte do poloviny a ventil zavřete.
 6. Lahev uzavřete a opatrně protřepejte.
 7. Otevřete lahev a veškerý přípravek AdBlue® vylijte (do odpadní lahve).
 8. Krok 4 opakujte, ale nyní pouze naplňte plastovou lahev na 90–95 % maximálního objemu. Zajistěte, aby do lahve z místa odběru vzorku nebo ventilu nevnikly žádné nerozpustné/kontaminující částice.
 9. Zavřete ventil a ujistěte se, že je plastová lahev pevně uzavřena.
 10. Lahev vložte do igelitového sáčku a opatrně jej uzavřete, abyste zabránili možné kontaminaci. Označte lahev se vzorkem i igelitový sáček podle kroku 3.
 11. Před analýzou musí být tyto vzorky skladovány za správných podmínek (teplota <25 °C a mimo přímé sluneční záření).