AdBlue near you

Je AdBlue nebezpečné?

Ne, AdBlue nepatří mezi nebezpečné látky. Nejsou známy žádné závažné účinky nebo důležitá rizika. Hlavní složka, močovina, se dokonce přirozeně nachází v naší trávicí soustavě. Důrazně však nedoporučujeme AdBlue požívat nebo vdechovat jeho výpary, a to z důvodu možného nebezpečí vzniku alergické reakce.
AdBlue je agresivní láta a může způsobovat korozi materiálů, které nejsou v rámci normy ISO 22241 označeny jako odolné vůči AdBlue. Tyto materiály se mohou stát příčinou poruchy vašeho katalyzátoru SCR.
Další informace o vlastnostech a bezpečnostních opatřeních najdete v bezpečnostním listu materiálu, který je k dispozici ke stažení na adrese greenchemholding@gmail.com.