AdBlue near you

Jakým způsobem společnost GreenChem zajišťuje kvalitu přípravku AdBlue®?

Společnost GreenChem vyrábí přípravek AdBlue® na 35 míchacích pracovištích po celé Evropě. Společnost GreenChem má pobočky v 11 zemích EU, které našim zákazníkům poskytují místní prodej a podporu.

Každá dodávka našim zákazníkům je analyzována podle norem ISO 22241 a její certifikát o analýze (COA) je pro informaci k dispozici v našem interním systému. Každá výrobní šarže je plně zpětně vysledovatelná až k jejímu původu. Přípravek AdBlue® společnosti GreenChem má certifikaci pro systémy řízení kvality a ochrany životního prostředí podle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.