AdBlue near you

Jak vyčistit kontejnery IBC a sudy pro opětovné použití?

1. Obecně

Předpokladem pro zajištění celkové kvality přípravku AdBlue® je dodržování standardního postupu zacházení. Tento postup je sestaven tak, aby zajistil čistotu vracených kontejnerů IBC a recyklační smyčku za účelem opětovného použití kontejnerů IBC a zachování kvality přípravku AdBlue® podle specifikací normy ISO 22241-1.

2. Postup čištění

a) Zkontrolujte kontejner IBC (kontejner i klec), zda není poškozen. V případě vážného poškození ponechte kontejner IBC stranou a informujte společnost GreenChem.
b) Z kontejneru IBC vypusťte zbývající kapalinu (viz obrázek 1).
c) Kontejner IBC zvenčí očistěte (viz obrázek 2).
d) Odstraňte všechny staré nálepky/štítky (viz obrázek 3).
e) Kontejner IBC vyčistěte zevnitř; poslední intenzivní oplach musí být proveden čistou vodou (tj. demineralizovanou vodou nebo vodou po úpravě reverzní osmózou).
f) Kontejner IBC vevnitř vysušte (viz obrázek 4)
g) Zkontrolujte těsnost kontejneru IBC, a to jak spodního ventilu (viz obrázek 5), tak samotného kontejneru (viz obrázek 6).
h) Na kohout ve spodní části kontejneru IBC umístěte novou fólii a těsnění (viz obrázky 7 a 8).
i) Na kovovou desku umístěte nové štítky IBC / nálepku společnosti GreenChem (viz obrázky 9 a 10).
j) Na klec dejte nové modré těsnění a na plnicí víčko na horní straně kontejneru IBC nasaďte bílé těsnění. Modrá těsnění nebudou po uplynutí trvanlivosti zásoby vyžadována (viz obrázky 11 a 12).

3. Proces schvalování pro čisticí společnosti

U každé čisticí společnosti, která zahájí čištění kontejneru IBC pro společnost GreenChem, musí být účinnost čištění kontrolována následujícím způsobem:
a) Umístěte 5 vyčištěných a označených kontejnerů IBC pro přepravu společností GreenChem stranou k pracovníkovi nedalekého plnicího zařízení.
b) Pracovník naplní kontejnery IBC přípravkem AdBlue®.
c) Z každého kontejneru IBC odebere pracovník vzorek o objemu jeden litr.
d) Pracovník z 5 vzorků připraví směsný vzorek (min. 1 litr).
e) Směsný vzorek je analyzován autorizovanou laboratoří podle specifikací normy ISO 22241-1.
f) Pokud jsou všechny parametry v souladu se specifikací ISO 22241-1, získá čisticí společnost souhlas společnosti GreenChem pro čištění kontejnerů IBC.