AdBlue near you

Jak společnost GreenChem přípravek AdBlue přepravuje a distribuuje?

Společnost GreenChem provádí dodávky svým zákazníkům po celé Evropě a v Brazílii dvěma způsoby.

1. Hromadné dodávky – Společnost GreenChem používá pro hromadné dodávky produktů vyhrazený vozový park silničních cisteren a železničních vozů pro přípravek AdBlue®. Výhradní používání návěsů a železničních vozů pouze k tomuto účelu dává zákazníkům společnosti GreenChem 100% jistotu, že během přepravy neexistuje absolutně žádné riziko kontaminace. V případě pravidelné údržby nebo oprav po dopravní nehodě je náš vyhrazený vozový park čištěn výlučně v plně certifikovaných čisticích zařízeních, abychom měli absolutní jistotu, že nákladová část silničního/železničního vozidla nebude kontaminována zbytky servisních prací. Naše vyhrazená nákladní vozidla jsou vybavena výkonnými čerpadly a hadicemi správných rozměrů, aby bylo možné dosáhnout ke každému systému nádrží umístěnému v prostorách zákazníků. Součástí vybavení silničních cisteren je také kalibrovaný průtokoměr a tiskárna lístků, která uživateli umožňuje zjistit přesný objem dodaného produktu. Pokud jde o přepravu, důsledně dodržujeme všechny předpisy normy ISO 22241.

2. Balené dodávky – Společnost GreenChem nabízí svým zákazníkům různé druhy baleného zboží, od nejmenších kanystrů o objemu 4 l až po největší kontejnery IBC o objemu 1000 l. Všechny obaly společnosti GreenChem jsou recyklovatelné. Abychom mohli zaručit 100% kvalitu našeho produktu, k plnění používáme pouze obaly přímo z výroby, čímž zabraňujeme kontaminaci dříve plněnými produkty. Jediným vratným obalem je ve společnosti GreenChem kontejner IBC (tento bod si prosím ověřte u místního prodejce společnosti GreenChem). Po vrácení jsou kontejnery IBC pečlivě zkontrolovány a v případě podezření na znečištění/poškození proběhne jejich vyčištění nebo oprava. Všechny otvory na obalu IBC jsou vybaveny těsněními a kanystry/sudy mají uzávěry s těsněním. V případě, že je některé z těchto těsnění porušeno, považuje společnost GreenChem obal za kontaminovaný a svým zákazníkům jej neposílá. Takový obal je vyčištěn nebo zlikvidován.