AdBlue near you

Jak si můžeme sami ověřit kvalitu přípravku AdBlue®?

Vizuální test: 

Nejprve můžete u přípravku AdBlue® provést vizuální kontrolu čirosti a ujistit se, že v kapalině nejsou žádné znečišťující látky ani pevné částice. Při této kontrole zjistíte pouze barvu a přítomnost nečistot v produktu, které by mohly potenciálně ucpat filtry v systému selektivní katalytické redukce (SCR). Pokud je přípravek AdBlue® jakékoli jiné barvy než čiré, můžete mít problém s kontaminací minerálními látkami. Tato metoda neposkytuje údaj o koncentraci močoviny ve vodě ani o žádných minerálních kontaminujících látkách.

Test ručním digitálním refraktometrem:

Druhou možností je změřit skutečnou koncentraci močoviny v přípravku AdBlue® pomocí digitálního ručního refraktometru. Obsah močoviny v kvalitním přípravku AdBlue® by měl být v rozmezí 31,8–33,2 %. Před provedením testu by měl být refraktometr zkalibrován pomocí několika kapek demineralizované vody. Chcete-li získat vypovídající výsledek, stačí do nerezové misky zařízení nanést několik kapek přípravku AdBlue®. Miska na vzorek obsahuje hranol a obsah močoviny se měří pomocí lomu světla. Integrovaný světelný zdroj v digitálním přístroji zabraňuje chybám měření, které mohou být snadno způsobeny umělým světlem v analogovém refraktometru pro přípravek AdBlue®. Vliv teploty během aplikace je vnitřně kompenzován měřičem.

Pro tento test doporučujeme použít refraktometr dodávaný společností GreenChem nebo jakýkoli jiný certifikovaný refraktometr.