AdBlue near you

Jak poznám nádrž pro AdBlue?

Nádrž AdBlue můžete poznat podle modrého víčka nebo nálepky AdBlue, jedná se však o zcela samostatnou nádrž.

Plnicí otvor bývá často umístěn v blízkosti palivové naftové nádrže. U některých osobních vozidel se nádrž AdBlue nachází v zavazadlovém nebo motorovém prostoru.

Hrdlo nádrže AdBlue je užší než u palivové naftové nádrže, takže by nemělo být možné natankování nafty do nesprávné nádrže (pistoli nelze zastrčit).

Jak mám postupovat v případě rozlití AdBlue?

AdBlue nepředstavuje nebezpečí pro životní prostředí. Malé množství rozlitého AdBlue je možné rozředit vodou. Nejlepší způsob odstranění spočívá v tom, že tekutinu utřete. Pamatujte, že byste ji neměli splachovat do kanalizace nebo do vodního zdroje. V případě rozlití většího rozsahu se pokuste zamezit úniku rozlité kapaliny do kanalizace nebo vodních zdrojů. Rozlitou kapalinu zasypte pískem, hlínou nebo absorbentem ze sady pro likvidaci uniklých provozních kapalin a odpovídajícím způsobem zlikvidujte.
Sady pro likvidaci uniklých provozních kapalin jsou k dispozici v různých velikostech a provedeních.

Poznámka: povrch, na kterém došlo k rozlití AdBlue, může být kluzký. Rozlitou kapalinu očistěte co nejdříve, aby nemohlo dojít k případnému uklouznutí a pádu.

Je možné znovu použít rozlité AdBlue?

Ne, rozlitý přípravek AdBlue nikdy znovu nepoužívejte!
Rozlitý přípravek AdBlue bude vždy znečištěný. Používání znečištěného AdBlue může vést k rozsáhlému poškození systému SCR vašeho vozidla. To znamená, že bez ohledu na rozlité množství nelze AdBlue opakovaně použít!