AdBlue near you

Co dělat, když systém SCR ukazuje poruchu přípravku AdBlue®?

Nižší koncentrace močoviny nebo kontaminovaný přípravek AdBlue® nejsou jedinými důvody, které mohou vést k selhání systému SCR. Systém SCR může přestat fungovat z různých jiných důvodů, například:

a. Vstřikovač přípravku AdBlue®: vstřikovač je ucpaný nebo vadný. Do systému již není možné vstřikovat přípravek AdBlue®.

b. Dieselový oxidační katalyzátor (DOC): spálený, poškozený nebo roztavený katalyzátor již neumožňuje optimalizovanou činnost systému následné úpravy výfukových plynů, a protože již regenerace neprobíhá, dochází po malých množstvích dlouhodobě k ucpávání filtru pevných částic.

c. Filtr pevných částic (DPF): ucpaný z různých příčin. Problém s dieselovým oxidačním katalyzátorem, příliš časté krátké jízdy a nedokončená automatická regenerace – existuje několik příčin, které mohou snížit výkon vašeho vozidla. d. Selektivní katalytická redukce (SCR) a katalyzátor čpavkového skluzu (ASC): porucha katalyzátoru SCR, zablokovaný nebo fyzicky zničený katalyzátor. Poruchy SCR řízené řídicím modulem ACM vozidla mohou způsobit i snímače NOx.