AdBlue near you

AdBlue a emisní legislativa

Podléhá moje vozidlo nařízením emisní legislativy?

Emisní legislativa v podobě norem Euro 1-6 platí pro motocykly, těžká nákladní vozidla (autobusy, tahače) a osobní vozidla. Pro všechna vozidla však neplatí stejné normy. Legislativa etap I až IV se vztahuje na většinu terénních strojů a nesilničních vozidel používaných na stavbách, v zemědělství a jiných oborech. To, zda potřebujete využívat technologii SCR a spolu s ní také AdBlue, závisí na emisních hodnotách vašeho stroje nebo vozidla.
Další informace o platnosti příslušné legislativy pro vaše vozidlo můžete získat u jeho výrobce.

Emisní legislativa v Evropské unii

Legislativa pro nákladní vozidla

EURO 6
Emisní norma Euro 6 vstoupila v platnost v roce 2014. Má vliv především na normy vozidel se vznětovými motory, které vyžadují další snížení emisí NOx a uhlovodíků. V důsledku toho se systém SCR a AdBlue stávají velmi důležitými pro splnění emisních norem Euro 6. Legislativa normy Euro 6 pro nákladní vozidla vstoupila v platnost již v lednu tohoto roku. Nově registrovaná osobní vozidla budou mít povinnost splňovat tato zákonná ustanovení nejpozději v září 2014. V lednu 2015 pak normu Euro 6 budou muset splňovat všechna nově registrovaná osobní vozidla.

EURO 5 (715/2007/ES)
Emisní norma Euro 5 byla v EU zavedena v roce 2009. Přinesla omezení škodlivých emisí produkovaných těžkými nákladními vozidly (HGV).

EURO 4 (98/69/ES, 2002/80/ES)
Emisní norma Euro 4 byla v EU zavedena v roce 2005. Přinesla další omezení emisí vozidel s benzínovými a vznětovými
motory. V rámci normy Euro 4 došlo poprvé k omezení emisí oxidů dusíku NOx.

EURO 3 (98/69/ES)
Emisní norma Euro 3 byla v EU zavedena v roce 1999. Nařizovala omezení emisí vozidel se vznětovými motory. Norma Euro 3 také zahrnovala legislativu pro těžká nákladní vozidla.

EURO 1 & 2 (91/441/EEC, 93/59/EEC & 94/12/EC, 96/69/EC)
Norma Euro 1 vstoupila v platnost v roce 1993, kdy stanovila emisní normy pro užitková vozidla a lehká nákladní vozidla. Jednalo se o začátek postupného snižování emisí všech motorů, jehož cílem bylo zlepšení kvality ovzduší v Evropě. Po normě Euro 1 následovala v roce 1996 norma Euro 2, která zahrnovala legislativu pro motocykly.

Legislativa pro stroje a nesilniční vozidla

Etapa III a IV a etapa IV B
Zaměření na širší skupinu terénních strojů a nesilničních vozidel. Etapy III a IV obsahují propracovanější a náročnější normy. Etapa IV vstoupila v platnost v roce 2014. Pro splnění těchto emisních norem používají téměř všichni výrobci technologii AdBlue. Důsledkem etapy IV B, zavedené v roce 2011, byla realizace implementace technologie SCR ze strany velkých dodavatelů strojů a nesilničních vozidel.
Etapa I a II (1997-2004)
První omezení emisí vznětových motorů nesilničních vozidel bylo zavedeno v roce 1997. Tyto etapy ještě nezahrnovaly železniční motory, vnitrozemská plavidla nebo letadla.