AdBlue near you

Jak se má přípravek AdBlue® skladovat a jak s ním zacházet?

Obecné pokyny pro odběr vzorků přípravku AdBlue® Ujistěte se, že je vzorkovací místo čisté. Pokud je znečištěné, opláchněte je demineralizovanou vodou. Vzorky musí být odebírány a uchovávány v čistých nádobách bez zápachu vyrobených z materiálu HDPE nebo vhodných materiálů, jako je HDPP. Pro přípravek AdBlue® nelze z důvodu rizika kontaminace kovem používat kovové nádoby. Před analýzou musí … Continued