AdBlue near you
Je se správně odebírá vzorek přípravku AdBlue®? image

Je se správně odebírá vzorek přípravku AdBlue®?

Obecné pokyny pro odběr vzorků přípravku AdBlue® Ujistěte se, že je vzorkovací místo čisté. Pokud je znečištěné, opláchněte je demineralizovanou vodou. Vzorky musí být odebírány a uchovávány v čistých nádobách bez zápachu vyrobených z materiálu HDPE nebo vhodných materiálů, jako je HDPP. Pro přípravek AdBlue® nelze z důvodu rizika kontaminace kovem používat kovové nádoby. Před analýzou musí … Continued

Jak si můžeme sami ověřit kvalitu přípravku AdBlue®? image

Jak si můžeme sami ověřit kvalitu přípravku AdBlue®?

Vizuální test:  Nejprve můžete u přípravku AdBlue® provést vizuální kontrolu čirosti a ujistit se, že v kapalině nejsou žádné znečišťující látky ani pevné částice. Při této kontrole zjistíte pouze barvu a přítomnost nečistot v produktu, které by mohly potenciálně ucpat filtry v systému selektivní katalytické redukce (SCR). Pokud je přípravek AdBlue® jakékoli jiné barvy než čiré, můžete mít problém … Continued

Jakým způsobem společnost GreenChem zajišťuje kvalitu přípravku AdBlue®? image

Jakým způsobem společnost GreenChem zajišťuje kvalitu přípravku AdBlue®?

Společnost GreenChem vyrábí přípravek AdBlue® na 35 míchacích pracovištích po celé Evropě. Společnost GreenChem má pobočky v 11 zemích EU, které našim zákazníkům poskytují místní prodej a podporu. Každá dodávka našim zákazníkům je analyzována podle norem ISO 22241 a její certifikát o analýze (COA) je pro informaci k dispozici v našem interním systému. Každá výrobní šarže je … Continued