AdBlue near you

Vypotřebování AdBlue

Upozornění: vyjedete-li bez AdBlue, vystavujete se pokutě, sankcím nebo hrozí, že výkon motoru bude omezený. V některých případech může dojít k tomu, že z důvodu absence AdBlue nenastartujete motor. Buďte chytří a mějte k dispozici nouzovou zásobu. Pokud mi AdBlue dojde, jedu nezákonně? AdBlue snižuje množství škodlivých emisí produkovaných motorem vašeho vozidla. Emisní legislativa povoluje pouze velmi nízký obsah NOx ve … Continued

Proč potřebuji AdBlue?

Vaše vozidlo potřebuje AdBlue pro snížení tvorby oxidů dusíku NOx. Z důvodu stále přísnější emisní legislativy je vyžadován čistší provoz vznětových motorů. Normy pro obsah NOx ve výfukových plynech byly pro nákladní vozidla, ale také terénní stroje a nesilniční vozidla i pro osobní vozidla zpřísněny. Všichni výrobci užitkových vozidel musí splňovat normy Euro 5 a Euro 6 pro snížení produkce … Continued

Pokud AdBlue vypotřebuji, dojde k vypnutí motoru?

Ne, k vypnutí motoru nedojde. U některých motorů ovšem po spotřebování zásoby AdBlue dochází k automatickému omezení výkonu motoru. Pokud je motor vašeho vozidla vybaven technologií SCR, dojde ke ztrátě výkonu motoru vozidla a snížení emisí ve výfukových plynech dle právních norem. K obnovení výkonu dojde po opětovném doplnění hladiny AdBlue. Poznámka: v případě, že zásoba AdBlue dojde, některé motory nebude … Continued

Kde mohu AdBlue zakoupit?

AdBlue je běžně dostupné v 10 a 20l kanystrech, 200l sudech a středně velkých kontejnerech (IBC) o objemu 1000 litrů nebo prostřednictvím příslušných plnicích systémů pro AdBlue. U většiny čerpacích stanic se AdBlue prodává již v kanystrech nebo volně. V Evropě také existuje rozsáhlá síť distributorů a komerčních dodavatelů AdBlue. Hledejte výdejní jednotky s logem AdBlue a doplňte svoji nádrž … Continued

Je AdBlue nebezpečné?

Ne, AdBlue nepatří mezi nebezpečné látky. Nejsou známy žádné závažné účinky nebo důležitá rizika. Hlavní složka, močovina, se dokonce přirozeně nachází v naší trávicí soustavě. Důrazně však nedoporučujeme AdBlue požívat nebo vdechovat jeho výpary, a to z důvodu možného nebezpečí vzniku alergické reakce. AdBlue je agresivní láta a může způsobovat korozi materiálů, které nejsou v rámci normy ISO 22241 označeny jako odolné … Continued

Jaké množství AdBlue budu potřebovat?

Vaše spotřeba AdBlue závisí na druhu provozu vašeho vozidla. Plná nádrž AdBlue vydrží na několik nádrží nafty. Předpokládaná spotřeba pro nákladní vozidla: Ve srovnání s naftou se průměrná spotřeba AdBlue u nákladních vozidel pohybuje od 4 do 8 %. • Místní distribuce: přibližně 500 l ročně • Národní distribuce: přibližně 1000 l ročně • Mezinárodní distribuce: přibližně 2500 l ročně Předpokládaná … Continued

Jak poznám nádrž pro AdBlue?

Nádrž AdBlue můžete poznat podle modrého víčka nebo nálepky AdBlue, jedná se však o zcela samostatnou nádrž. Plnicí otvor bývá často umístěn v blízkosti palivové naftové nádrže. U některých osobních vozidel se nádrž AdBlue nachází v zavazadlovém nebo motorovém prostoru. Hrdlo nádrže AdBlue je užší než u palivové naftové nádrže, takže by nemělo být možné natankování nafty do nesprávné nádrže … Continued

Jak postupovat v případě nechtěného načerpání nafty do nádrže AdBlue?

Nestartujte motor! Dokonce i malá kapka nafty může znečistit AdBlue ve vaší nádrži. Jedna kapka nafty znečistí až 20 litrů AdBlue. Provoz se znečištěným AdBlue vede ke zničení systému SCR. Abyste předešli dalšímu poškození vozidla, doporučujeme vám obrátit se na výrobce svého vozidla. Může být nezbytná výměna některých součástí systému dávkování AdBlue.