AdBlue near you

Co je technologická neutralita?

  • Uncategorized @cs
  • zákonodárství

Úvod

V roce 2021 napsalo 7 vedoucích představitelů zemí EU dopis adresovaný předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Připomněli v něm důležitost dodržování zásady technologické neutrality ve snaze dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

„Vyzýváme Evropskou komisi, aby zajistila, že energetická a klimatická politika EU zohlední všechny cesty k dosažení klimatické neutrality v souladu se zásadami technologické neutrality. V této souvislosti se se všemi dostupnými i budoucími technologiemi s nulovými a nízkými emisemi musí zacházet stejně ve všech politikách včetně taxonomie udržitelných investic zaměřených na dosažení klimatické neutrality do roku 2050. (Zpráva: 7 EU leaders urge support for nuclear : Perspectives – World Nuclear News (7 vedúcich predstaviteľov EÚ vyzýva na podporu jadrovej energie: perspektívy – World Nuclear News) (world-nuclear-news.org))

Co tedy znamená pojem technologická neutralita?

Technologická neutralita se vztahuje ke „svobodě jednolivců a organizací vybrat si nejvhodnější technologii přiměřenou potřebám a požadavkům na vývoj, získávání, používání nebo komercializaci bez závislosti na vědomostech, které jsou součástí informací nebo údajů“.

V roce 1999 Evropská komise poprvé použila zásadu technologické neutrality jako regulační zásadu v oficiálním dokumentu o revizi regulačního rámce pro elektronické komunikace. Z toho vyplývá, že boj za technologickou neutralitu není novou a přechodnou záležitostí, ale nevyhnutelným předpokladem správného rozvoje inovací. K zásadnímu upevnění technologické neutrality došlo směrnicí 2009/140/ES, která upravila předchozí prováděcí předpisy. O pár let později, v listopadu 2011, schválil Evropský parlament usnesení ze 17. listopadu 2011 o otevřeném internetu a neutralitě evropské sítě. Toto usnesení bylo pro evropské instituce a jejich členské státy výzvou, aby si uvědomily důležitost technologické neutrality a její regulace, protože jinak by byla síť přetížená informacemi, docházelo by k výpadkům a blokování internetových služeb a porušovalo by se právo na neutralitu. What is technological neutrality? (Co je to technologická neutralita?) • Blog společnosti Viafirma

Technologická neutralita v odvětví dopravy.

Navzdory tomu, že spalovací motory jsou v současnosti dominantní technologií pohonu v odvětví dopravy, byly vyvinuty různé alternativní technologie pohonu a paliv. Ne všechny tyto technolgie jsou však připravené na plošné rozšíření a každá z nich má svoje výhody a nevýhody. Prvořadým úkolem tvůrců legislativy je vytvořit regulační rámec, který by stanovil podněty k inovacím a zároveň umožnil účinnou a efektivní dekarbonizaci dopravního odvětví.

Představitelé firem, akademici a politici často v současných politických diskuzích uvádějí „technologickou neutralitu“ jako důležité kritérium, na základě kterého by se měly navrhovat regulační nástroje. Zásada technologické neutrality nařizuje, že by si tvůrci legislativ neměli „vybírat vítěze“ v soutěži mezi alernativními technologiemi. O tom, které technolgie se plošně rozšíří, by měli rozodovat mechanismy trhu, protože tím se zabezpečí nakladově nejefektivnější řešení. Jako příklad technologicky neutrální regulace se obvykle uvádí systém obchodování s emisemi, který se vztahuje na všechna hospodářská odvětví. V užším kontaxtu dopravní politiky se zásada technologické neutrality pravidelně ojbevuje v diskuzích o limitech CO2 pro vozový park osobních a nákladních automobilů a lehkých užitkových vozidel.

Spalovací motory jsou v současnosti stále dominantní technologií pohonu v sektoru dopravy.

Současný stav v Europě.

Uvádíme přehled současného stavu vozového parku v EÚ: (Zpráva – Report – Vehicles in use, Europe 2023 – ACEA – European Automobile Manufacturers‘ Association (Vozidla v provozu, Evropa 2023 – ACEA – Evropské sdružení výrobců automobilů)):

  1. Stáří: Průměrný věk lehkého užitkového vozidla v Evropské unii je 12 let. V letech 2017 až 2021 se celkový počet lehkých užitovkých vozidel v Evropské unii zvyšoval, i když jen mírně – v průměru o 1,7 %. U středních a těžkých užitkových vozidel je to 14,2 let a průměrný nárůst o 3,2 %. V případě autobusů 12,7 let a nárůst o 1,8 %. Ačkoli autobusy představují jen 1,9 % z celkového počtu 36,7 milionů vozidel v Evroské unii v roce 2021, jejich počet se stále zvyšuje. (Vzhledem k tomu, že norma Euro 7 se stále připravuje, může se vám hodit kontrola, které emisní normy vaše vozidlo splňuje a zda vás čeká modernizace. Zde je všeobecný návod na určení, které emisní normy Euro se vztahují na nově registrovaná vozidla. (Euro 1 to Euro 6 – find out your vehicle’s emissions standard (Euro 1 až Euro 6 – zjistě emisní normu svého vozidla) | RAC Drive)
  2. Typ paliva: Z hlediska typu paliva, které tyto vozy spotřebovávají – 91% všech lehkých užitkových vozidel, 96,4 % všech středních a těžkých užitkových vozidel a 92,5 % všech autobusů v Evropské unii jezdí na naftu. Je tedy možné s jistotou říci, že všechny dopravní a logistické činnosti v Evropě využívají naftu.Spalovací motory se v blízké době nepřestanou používat.
  3. Velikost vozového parku: Celkový počet všech užitkových vozidel a autobusů v Evropě do roku 2021 byl 36,7 milionu. 6,4 milionu z toho připadná na střední a těžká užitková vozidla, což je v porovnání s rokem 2020 o 3,2 % více.

Spalovací motory se v blízké době neřestanou používat, jednoduše to není reálné a nákladově efektivní.

Závěr:

Všechny technologie byly vytvořeny k vyřešení problému z určitého hlediska. Pokud se však zavedou v jiném prostředí, můžou nebo nemusí být účinné. Vzhledem k existenci současných tržních sil a různé závislosti na vývoji zůstane spalovací motor krátkodobém až střednědobém horizontu dominantní technologií pohonu, zejména ve specifikých odvětvích dopravních činností a kategoriích vozidel.

Jako celek bychom měli zvažovat všechny technologie nezaujatě, zůstat co možná nejvíce neutrální a záveň se soustředit na jediný důležitý cíl: inovovat a usilovat o klimatickou neutralitu.

Společnými silami se snažme o čistší životní prostředí.

Share this post