AdBlue® ve vašem okolí

AdBlue® a AUS40 pro námořní průmysl

AUS40 pro použití v námořních lodích podle ISO18611 představuje směs demineralizované vody a močoviny (obsah močoviny 40 %). AdBlue® je směs demineralizované vody a močoviny (obsah močoviny 32,5 %). Obě tyto kapaliny působí jako redukční činidlo pro technologii SCR (selektivní katalytická redukce) v systémech k regulaci emisí NOx.

Výběr AdBlue® nebo AUS40 závisí na Vašem plavidle. AUS40 má vyšší koncentraci močoviny a je efektivnější u větších plavidel, zatímco AdBlue® je jemnější a tedy vhodnější pro menší motory.

Na vývoj technologií, které dokáží efektivně omezit podobné emise, se vynakládá velké úsilí. Technologie SCR (selektivní katalytická redukce), která využívá roztoky močoviny jako redukční činidla, je považována za klíčovou technologii snižování emisí NOx v námořním odvětví. V námořním odvětví bude zavedena nová, přísnější emisní legislativa. Plavidla určená pro plavbu v mělčinách, na hlubokém moři a také vnitrozemská plavidla budou vybavena technologií SCR mezi lety 2016 až 2021.

V takzvaných ECA (oblastech řízení emisí) je již emisní legislativa připravena a bude dále posilována o další položky.

Výroba  AUS40

Všechny výrobní závody společnosti GreenChem jsou schopny vyrábět roztok AUS40, což je roztok vyráběný z čisté automobilové močoviny a demineralizované vody. Společnost GreenChem má k dispozici 25 výrobních závodů po celé Evropě, které dokáží vyrábět AUS40 a zajistit dodávky o velkých objemech v mnoha zemích.

AUS40 je produkt, který se skladováním a manipulací velmi podobá AdBlue®. Má ale i určité speciální vlastnosti, které je třeba vzít v úvahu.

Počet našich výrobních závodů nám poskytuje značnou flexibilitu výroby a vysokou úroveň zabezpečení dodávek produktu.

Při nákupu AdBlue® nebo AUS40 je třeba vzít v úvahu skladování. V podstatě veškeré požadavky na skladování AdBlue® platí i pro skladování AUS40. Hlavní rozdíl je v rozsahu přípustných teplot pro skladování: AUS40 je třeba skladovat při teplotách od 5 °C do 25 °C. Je nutné zabránit skladování při teplotách pod 0 °C, stejně jako teplotám nad 30 °C. AUS40 začíná zamrzat při teplotě 0 °C a po rozmrznutí je opět použitelné. AUS40 je třeba skladovat v uzavřené, suché místnosti s dobrým větráním. Nejsou stanoveny předpisy pro maximální množství skladovaného AUS40.

Naši zákazníci nám důvěřují

Některé z vynikajících společností v tomto sektoru již důvěřují společnosti GreenChem díky jejím produktům.