YearMonthCRU average in €Consumer Prices HICP - All items (2015=100) EURO AREA 19Urea price change 40%Consumer price change 60 %AdBlue price change 100%IndexPer
2017May141,06
102,04
-11,72%
0,80%
-4,2%
86,5
01/05/2017
June146,35
101,92
-14,11%
0,38%
-5,4%
81,8
01/06/2017
July140,38
101,95
3,74%
-0,12%
1,4%
82,9
01/07/2017
August153,34
101,44
-4,08%
0,03%
-1,6%
81,6
01/08/2017
September198,04
101,71
9,23%
-0,50%
3,4%
84,4
01/09/2017
October221,91
102,14
29,15%
0,27%
11,8%
94,4
01/10/2017
November205,83
102,24
12,05%
0,42%
5,1%
99,1
01/11/2017
December180,24
102,31
-7,24%
0,10%
-2,8%
96,3
01/12/2017
2018January181,95
102,68
-12,44%
0,07%
-4,9%
91,6
01/01/2018
February183,15
101,78
0,95%
0,36%
0,6%
92,1
01/02/2018
March185,31
101,98
0,66%
-0,88%
-0,3%
91,9
01/03/2018
April177,83
103,01
1,18%
0,20%
0,6%
92,4
01/04/2018
May184,03
103,32
-4,03%
1,01%
-1,0%
91,5
01/05/2018
June201,43
103,83
3,48%
0,30%
1,6%
92,9
01/06/2018
July213,23
103,95
9,45%
0,49%
4,1%
96,7
01/07/2018
August222,03
103,61
5,86%
0,12%
2,4%
99,1
01/08/2018
September235,03
103,77
4,13%
-0,33%
1,5%
100,5
01/09/2018
October266,17
104,24
5,85%
0,15%
2,4%
102,9
01/10/2018
November256,84104,4913,25%
0,45%
5,6%
108,7
01/11/2018
December-3,51%0,24-1,3%107,301/12/2018
YearMonthEurostat Consumer price index HICP All items (2015 = 100) EURO AREA 19
2017May/2017101,92
Jun/2017101,95
Jul/2017101,44
Aug/2017101.71
Sep/2017102.15
Oct/2017102.24
Nov/2017102,31
Dec/2017102,68
2018Jan/2018101,77
Feb/2018101,98
Mar/2018103,01
Apr/2018103,31
May/2018103,83
Jun/2018103,95
Jul/2018103,61
Aug/2018103,78
Sept/2018104,25
YearMonthCRU average in €$ - £ exchange rateCRU average in £Month
CRU average in £ per month CRU average in $ $ exchange rateCRU average in € per month
20174/05/17
1410,6611
121
May
120,57
182
1,2928
141,06
1/06/17
146
0,6849
128
June
128,28
187
1,2799
146,35
6/07/17
140
0,6821
124
July
124,31
182
1,2983
140,38
3/08/17
153
0,7089
140
August
139,79
197
1,2860
153,34
7/09/17
198
0,7521
177
September
177,41
236
1,1911
198,04
5/10/17
222
0,7578
198
October
197,79
261
1,1761
221,91
2/11/17
206
0,7571
183
November
182,85
242
1,1733
205,83
7/12/17
180
0,7456
159
December
159,06
213
1,1836
180,24
20184/01/18
182
0,7249
161
January
160,76
222
1,2187
181,95
1/02/18
183
0,7150
162
February
161,85
226
1,2360
183,15
1/03/18
185
0,7160
164
March
163,62
229
1,2331
185,31
5/04/18
178
0,7121
156
April
155,59
219
1,2287
177,83
3/05/18
184
0,7396
161
May
161,01
218
1,1830
184,03
7/06/18
201
0,7495
176
June
176,33
235
1,1679
201,43
5/07/18
213
0,7570
189
July
188,59
249
1,1683
213,23
2/08/18
222
0,7761
199
August
199,08
257
1,1553
222,03
6/09/18
235
0,7660
210
September
209,88
274
1,1658
235,03
4/10/18
266
0,7679
235
October
234,88
306
1,1492
266,17
6/11/182570,7753226November226,302921,1365256,84

Index AdBlue je založen na dvou dílčích indexech:
A. 40% je založených na ceně močoviny (prolovaný) FOB Baltic (viz níže)
B. 60% je založených na indexu spotřebitelských cen Eurostat  (viz níže)
Protože je prodejní cena AdBlue udávaná v librách a močovina v dolarech, tak na konci každého obchodního dne se močovina přepočítává na libry. Výsledná variace indexu bude aplikována ve smluvní ceně.

Ad A. Tento index je vypočítán na základě týdenní zprávy Profercy Urea prilled bulk Baltic high – Fast ports fob (Sypaná perličková močovina Baltic horní hranice – Fast ports fob). Každý čtvrtek jsou v této zprávě zveřejněny tržní ceny.

Ad A. Tento index je vypočítán na základě údajů zveřejňovaných na webové stránce Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=cz&pcode=teicp000 HICP (Harmonised Indices of Consumer Prices) – All items – Index (2015 = 100) / Euro area.

Směnný kurz GBP – USD viz webová stránka ECBhttps://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-gbp.en.html. Níže najdete podrobný popis s příkladem toho, jak se index počítá.

Dále jsou na této stránce zveřejňovány čtvrtletní vývoje indexu.

Podrobný popis s příkladem, jak se index AdBlue počítá:

Ad A. Močovina Urea (Prill) fob Baltic (metrická tuna)

Zpráva Profercy zveřejňuje každý týden minimum a maximum pro hromadné ceny močoviny Urea prilled a mezi nimi i Baltic – Fast ports fob. Každý čtvrtek jsou tržní ceny zveřejněny v souhrnné tabulce. Čtvrtletní index je vypočítán následovně: vezměte maximální nabídku v USD za první čtvrtek každého měsíce převedenou na libry podle směnného kurzu tohoto čtvrtka, jak byl zveřejněn ECB, a vypočtěte čtvrtletní průměrný index z těchto tří cen.

Prvního dne v měsíci nového čtvrtletí se počítá variace čtvrtletního indexu: tato variace čtvrtletního indexu odpovídá variaci mezi posledním známým čtvrtletním indexem dělenou předchozím indexem.

Jako příklad uvádíme variaci indexu močoviny k 1. lednu 2016:
Močovina Urea prilled bulk Baltic fast ports fob high čtvrtletí 4 2015: 229,67
Močovina Urea prilled bulk Baltic fast ports fob high čtvrtletí 3 2015: 246,29
Variace indexu močoviny pro 1. čtvrtletí 2016: (229,67 – 246,29) / 246,29 = -6,75%

Ad A. Eurostat Index spotřebitelských cen

Na http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=cz&pcode=teicp000 pod Most popular database tables na levé straně obrazovky najdete odkaz Inflation (Inflace) měsiční, HICP – All items index (HICP – index všech položek) (2015 = 100) s oblastí eura, která udává měsíční výši indexu.

Prvního dne v měsíci nového čtvrtletí se počítá variace čtvrtletního indexu následovně: variace čtvrtletního indexu odpovídá variaci mezi indexem prvního měsíce posledního čtvrtletí dělené indexem prvního měsíce předchozího čtvrtletí.

Jako příklad uvádíme variaci indexu spotřebitelských cen k 1. lednu 2016:
Spotřebitelská cena HICP – všechny položky – Index (2015 = 100) Říjen 2015: 100,23
Spotřebitelská cena HICP – všechny položky – Index (2015 = 100) Červenec 2015: 100,04
Variace indexu spotřebitelských cen pro 1. čtvrtletí 2016: (100,23 – 100,04) / 100,04 = 0,19 %

Aktualizace cen k 1. lednu 2016:
40% variace indexu močoviny za 1. čtvrtletí 2016: = 40 % z –6,75 % = –2,70 %
60% variace indexu spotřebitelských cen za 1. čtvrtletí 2016: = 60 % z 0,19 % = 0,11 %

Pokles cen k 1. lednu 2016 = 2,59 %