AdBlue near you

Proč potřebuji AdBlue?

Vaše vozidlo potřebuje AdBlue pro snížení tvorby oxidů dusíku NOx. Z důvodu stále přísnější emisní legislativy je vyžadován čistší provoz vznětových motorů.

Normy pro obsah NOx ve výfukových plynech byly pro nákladní vozidla, ale také terénní stroje a nesilniční vozidla i pro osobní vozidla zpřísněny.

Všichni výrobci užitkových vozidel musí splňovat normy Euro 5 a Euro 6 pro snížení produkce emisí vznětových motorů. I když normu Euro 5 bylo možné splnit pomocí různých technologií, norma Euro 6 (v platnosti od ledna 2014) vyžaduje použití selektivní katalytické redukce a kapaliny AdBlue.